2.BÜYÜK TAARRUZ ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ 24-27 Ekim 2023

KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK


MADDE 1: AMAÇ

24-27 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2.Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında, ticari bir amacı olmayan kısa film yapımlarını desteklemek; kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel sinemanın ulusal çaptaki gelişimine katkı sağlamak, yurt dışı ve yurt içinde bulunan sinemacıları bir araya getirmek amacıyla kısa film yarışması düzenlenmiştir.


MADDE 2: KATILIM KOŞULLARI
1-
Yarışmanın yapılabilmesi için en az 16 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma ve Belgesel) filmin katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.
2-Kısa film yarışmasına 35mm’lik ve 16mm’lik filmler ile video tekniği ya da dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ancak analog film tekniği ile çekilmiş filmler dijital ortama aktarılmış olmalıdır. Kısa Film Yarışmasında gösterim formatları festival yürütme kurulu tarafından belirlenir.
3-Yarışmaya, süresi maksimum 25 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
4-Yarışmacılar birden fazla eserle başvurabilirler.
5-Yarışmaya 2021, 2022 ve 2023 yılları içerisinde yapılmış filmler katılabilir. Daha önceden herhangi bir festivale, kısa film yarışmasına katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir.
6-Ön başvurular www.buyuktaarruzfilmfestivali.com başvuru bölümü üzerinden yönlendirilen www.filmfreeway.com sitesi üzerinden dijital olarak yapılacaktır. İlk 24’e giren eserler için başvuru formu doldurmaları ve geri göndermeleri istenecektir.
7-Başvuran filmlerde gömülü İngilizce altyazısı olması zorunludur. (İngilizce olmayan filmlerde)
8-Yarışmaya katılan filmler arasından 24 film festival kapsamında izleyiciler ile buluşacak. Finalist filmler arasından 5 filmin eser sahipleri festival kapsamında ağırlanacaktır.
9-İlk 5 filmin eser sahiplerinin kendisi ya da temsilcisinin ulaşım ve konaklama ücretleri tarafımızca karşılanarak festivalimizce ağırlanacaktır.
10-ÖDÜL KAZANAN ESER SAHİBİ, ÖDÜLÜNÜ ALMAK ÜZERE ÖDÜL TÖRENİ’NDE BULUNMAK YA DA BİR TEMSİLCİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR. BU ŞARTI YERİNE GETİRMEYEN ESER SAHİBİNE; PARASAL ÖDÜL DÂHİL HİÇBİR ÖDÜLÜ VERİLMEZ.

11- Yarışmaya katılmak için son gün 1Ekim 2023 ’dir. bu tarihe kadar online başvuruların yapılmış olması gerekir. Eğer film şifreli ise, şifresiyle birlikte paylaşılarak sitede bulunan başvuru ile yönlendirilen www.filmfreeway.com adresine filmin ve mail adresinin yüklemiş olmalıdır.
12- Yarışmacı online başvuru yaptığında festivalin yarışma şartlarını kabul etmiş olur.
13-Başvuru koşullarını yerine getirmeyen filmler, ön elemeyi geçse dahi festival yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.

MADDE 3: FESTİVAL SEÇKİSİNE DAHİL EDİLEN 24 ESER SAHİBİNİN GÖNDERECEĞİ BELGELER
F
estival seçkisine dahil edilen eserlerin sahipleri www.filmfreeway.com adresine filmlerini yüklerken mail adreslerini de yüklemeleri zorunludur. Mail üzerinden kurulacak iletişim ile başvuru formu gönderilecektir. Formun doldurulması ve geri gönderilmesi zorunludur.

MADDE 4: FESTİVAL KOMİTESİ ÖNERGESİ
Ön seçici kurul, festival yürütme kurulundan ve/veya festival yürütme kurulunun kendisi dışında seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan kurulun üye sayısını festival kurulu belirler. Katılma koşullarına uygun olmayan eserler ön seçici kurula izlettirilmeyecektir. Finale kalan eserler ön kurul tarafından belirlendikten sonra web sitesi üzerinden ilan edilir.

MADDE 5: ÖZEL KOŞULLAR
Yarışmadan sonra festival arşivinde bulundurulacak olan kopyaların 60 saniyeyi aşmayacak şekilde bir kısmı, filmin afişi ya da filmden birkaç karenin tanıtım amaçlı olarak görsel ve basılı medyada gösterilmesini eser sahibi koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.
Finale kalan filmlerin festival kapsamında halka açık yerlerde gösteriminden dolayı herhangi bir telif ücreti yapılmaz.
Yarışmacı online başvuru yaptığında festivalin yarışma şartlarını kabul etmiş olur. Başvuru eserlerinde özgün olmayan müzik, fotoğraf, video vb. içeriklerin telif hakları sorumluluğu başvuruda bulunan eser sahibine aittir. Filmin yasal sahibi festival komitesine filmin tamamen yasal ve telif haklarına uygun olduğunu taahhüt eder.
Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula festival yönetiminin uygun gördüğü salonlarda sunulur. Seans, salon ve program değişikliği önerilemez.
Filmlerin ne şartlarda oylanacağı ve ödüllendirileceği festival komitesi tarafından belirlenir.
Ön eleme sonucunda belirlenecek filmlere ait doldurulması istenen başvuru formunun gönderiminin sorumluluğu eser sahibine aittir.
Ön eleme jürisinin ve yarışma jürisinin kararları kesindir. Ön eleme sonuçları açıklandıktan sonra katılımcı filmini geri çekemez.
Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.

MADDE 6: ÖDÜLLER
Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Kısa Film Yarışmasına katılan yapımcı yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten, yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Ayrıca yönetmelikteki değişiklik hakkı Festivali Komitesine aittir.